404 Voklo | ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VOKLO

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VOKLO

Marko Lončar – predsednik

Klemen Jarc

Urška Kozjek

Martin Gorjanc

Rafael Čebulj