404 Voklo | Podatki vasi

Podatki vasi

Voklo leži sredi Kranjskega polja v križišču cest Trboje-Šenčur in Prebačevo-Voglje. Vas je dobila ime po nekdanji lokvi – mlaki, okrog katere je nastalo naselje. Kraj se prvič omenja v listini leta 1238. Tu je živel prvi omenjeni svobodnjak Martin Dinstam.

Vas je stičišče lepih sprehajalnih poti, v zimskem času pa dobro pripravljenih tekaških smučin. Za današnjo cerkev, pozidano leta 1862, je šenčurski kaplan Ivan Koprivnikar izrisal načrte in vodil gradnjo. Prostrana cerkev ima pročelje obrnjeno proti vasi. Posvečena je sv. Jerneju. Oltarji so iz leta 1878 in so delo Šubicev iz Poljan. Andrej Kmet je bil prvi učitelj v šoli enorazrednici, ustanovljeni leta 1874. Pred drugo svetovno vojno je postala osemrazredna.

V Voklem prebiva 470 ljudi.

Vas je poznana kot kmetijsko-predelovalna. V zadnjem času ljudje pridelujejo povrtnino, namenjeno za prodajo na tržnicah. Po sadike balkonskega cvetja ali drugo cvetje se oglasite v vrtnarijah, kjer vam bodo prijazno postregli.