404 Voklo | Zgodovina Gasilskega društva Voklo

Zgodovina Gasilskega društva Voklo

V slogi je moč. Tega so se zavedali že naši predhodniki in ta zavest je prišla do izraza tudi do vseh tistih, ki so orali ledino pri organizaciji gasilstva v Voklem. Zavedali so se, da bodo imeli vsi koristi od samopomoči pri organiziranem delu za skupno korist. Rdeči petelin je kikirikal tudi že pred ustanovitvijo gasilskega društva, vendar so se  takrat ljudje borili proti njemu neorganizirano, brez potrebnega orodja in znanja. Ob takih nesrečah so prihajali do spoznanja, da neorganizirano delo nima zaželenega učinka in da so ostajali v boju proti ognju praznih rok. Pričeli so razmišljati o organizirani obrambi in tako je požar pri Matičku leta 1923 neposredno spodbudil vaščane, da so 22. Avgusta leta 1923 ustanovili prostovoljno gasilsko društvo Voklo.

Iz ohranjenih dokumentov je razvidno, da je takrat pristopilo k društvu 17 članov. Ti člani, srčni možje z veliko stopnjo morale in volje do pomoči sočloveku ob nesreči so zaorali ledino in vsejali seme gasilstva v naši vasi. Članstvo je po ustanovitvi hitro naraščalo, tako je bilo pred drugo svetovno vojno skupno že 33 aktivnih članov.

Novoustanovljeno društvo se je zavedalo svojega poslanstva. Kmalu so kupili takrat moderno, prevozno ročno brizgalno. Ta je dobro služila svojemu namenu polnih 28 let od leta 1925 do leta 1953. Nabavljene so bile tudi majhne ročne črpalke imenovane BERGLOVKE za lokalizacijo manjših požarov. Prva leta je društvo hranilo svoje orodje in naprave po privatnih skednjih, saj svojih prostorov ni imelo. Vkljub težkim časom je društvo v letu 1932 zgradilo prvi gasilski dom. Leta 1953 se je nabavila prva motorna črpalka, ki pa se je izkazala kot prešibka. Zato se je leta 1970  nabavila nova,  modernejša črpalka Rosenbauer in novo orodno gasilsko vozilo IMV.

Leta 1977 so se gasilci odločili, da zgradijo nov večji in modernejši gasilski dom. Z skupnimi močmi se je najprej pripravilo zemljišče kjer je bila včasih vaška luža. Zato se je moral prostor zasuti in ga izsušiti. V letu 1981 se je izročil v namen del zgradbe, kjer je trgovina. Orodišče v novem domu pa se je predal svojemu namenu 1982. Gradnja v domu se je nadaljevala, tako je v prvem nadstropju doma večji večnamenski prostor in prostori društva. Del mansarde pa je do nedavnega koristila Krajevna skupnost Voklo ter kabelski sistem Voklo – Voglje.

V letu 1986 so gasilci kupili in prevzeli novo orodno gasilsko vozilo TAM. V tem obdobju se je nabavila tudi traktorska mono črpalka, ki je operativno moč še povečala in dobro služi še danes.

K sreči je v zadnjem obdobju rdeči petelin prizanesel in tako naj tudi ostane. Zadnji večji požar v naši vasi je bil leta 1985 na domačiji pr´Šimnovih.

Gasilsko društvo Voklo sledi tehniki in novostim pri taktiki gašenja zato so leta 2002 predali svojemu namenu sodobno kombinirano vozilo MAN z visokotlačno črpalko ter rezervoarjem za 2500 litrov vode, 200 litrov penila ter potrebno opremo, ki omogoča gašenje po današnjih standardih.

V društvu se skrbi za izobraževanje in posodabljanje operativne opreme. Tako se je ob 80 letnici društva slovesno predalo v namen preurejeno orodišče ter nova dvižna garažna vrata. Nove pridobitve so prispevek k še večji protipožarni zaščiti naše vasi in njene bližnje in daljne okolice.